Feltételek és feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("Feltételek", "Általános Szerződési Feltételek") szabályozzák az Ön kapcsolatát a Sitata Inc. ("mi", "mi", vagy "miénk") által üzemeltetett https://www.sitata.com weboldallal és Sitata mobilalkalmazással (a "Szolgáltatás").

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt weboldalunkat és Sitata mobilalkalmazásunkat (a "Szolgáltatás") használná.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásán és betartásán alapul. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó személyre vonatkoznak.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek kötelező érvényűek, és elfogadja az összes jogi következményt. Amennyiben Ön részben vagy egészben nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatást.

A jelen Általános Szerződési Feltételek kiegészítik, nem érintik, nem módosítják és nem változtatják meg az Ön által utazási védelmi csomagok vagy biztosítási termékek és szolgáltatások megvásárlásával kötött egyéb megállapodásokat, amelyek további feltételeket állapítanak meg Ön, a Sitata és a biztosítók, termelők, közvetítők, kárrendezők és utazási segélyszervezetek között.

Vásárlások

Ha Ön a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett terméket vagy szolgáltatást ("Vásárlás") kíván vásárolni, akkor Önt megkérhetjük, hogy adjon meg bizonyos, a Vásárlással kapcsolatos információkat, beleértve, korlátozás nélkül, a hitelkártyaszámát, a hitelkártya lejárati dátumát, a számlázási címet és a szállítási adatokat.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) Ön jogszerűen jogosult bármely hitelkártya(-k) vagy más fizetési mód(ok) használatára bármely Vásárlással kapcsolatban; és hogy (ii) az Ön által megadott információk igazak, helyesek és teljesek.

Az ilyen információk megadásával Ön megadja nekünk a jogot, hogy az információkat harmadik feleknek átadjuk a Vásárlások lebonyolításának megkönnyítése céljából.

Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos okok miatt bármikor visszautasítsuk vagy töröljük megrendelését, többek között, de nem kizárólagosan: termék vagy szolgáltatás elérhetősége, hiba a termék vagy szolgáltatás leírásában vagy árában, hiba a megrendelésben vagy egyéb okok miatt.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk vagy töröljük a megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel. Nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget a vásárlás befejezésének elmaradásáért, illetve az Önt ebből eredő veszteségekért vagy károkért.

Elérhetőség, hibák és pontatlanságok

A kivételes szolgáltatás és a pontosság érdekében rendszeresen frissítjük a Szolgáltatásban található termékeket és szolgáltatásokat.

Nem tudjuk és nem is garantáljuk az információk pontosságát vagy teljességét, beleértve az árakat, a termékképeket, a specifikációkat, a rendelkezésre állást és a szolgáltatásokat. Fenntartjuk a jogot az információk megváltoztatására vagy frissítésére, valamint a hibák, pontatlanságok vagy kihagyások kijavítására bármikor, előzetes értesítés nélkül.

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a Szolgáltatásunkban elérhető termékek vagy szolgáltatások ára hibás, pontatlanul vannak leírva, vagy nem állnak rendelkezésre.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásban és más weboldalakon megjelenő hirdetéseinkben késedelmet szenvedünk az információk frissítésében.

Versenyek, nyereményjátékok és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett versenyekre, nyereményjátékokra vagy egyéb promóciókra (együttesen: "Promóciók") a jelen Feltételektől különálló szabályok vonatkozhatnak. Ha részt vesz bármely Promócióban, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályokat, valamint az Adatvédelmi szabályzatunkat. Ha egy Promóció szabályai ellentmondanak a jelen Feltételeknek, akkor a Promóció szabályai lesznek érvényesek.

Az akciók korlátozott ideig vehetők igénybe.

Előfizetések

A Szolgáltatás egyes részei előfizetéses alapon kerülnek kiszámlázásra ("Előfizetés(ek)"). A számlázás előre történik, amely lehet ismétlődő és időszakos is ("Számlázási ciklus"). A számlázási ciklusok fix időtartamú, napi vagy éves alapon kerülnek meghatározásra, attól függően, hogy Ön milyen típusú előfizetési csomagot választ az Előfizetés megvásárlásakor.

Az egyes számlázási ciklusok végén az Előfizetése automatikusan megújulhat, pontosan ugyanazokkal a feltételekkel, kivéve, ha Ön lemondja vagy a Sitata Inc. lemondja. Az Előfizetés megújítását vagy az online fiókkezelő oldalon keresztül, vagy a Sitata Inc ügyfélszolgálati csapatával való kapcsolatfelvétel útján mondhatja le.

Az Előfizetésért történő fizetés feldolgozásához érvényes fizetési módra, például hitelkártyára van szükség. Ön köteles a Sitata Inc. részére pontos és teljes számlázási adatokat szolgáltatni, amelyek tartalmazhatják a teljes nevet, címet, államot, irányítószámot, telefonszámot és egy érvényes fizetési módra vonatkozó adatokat. Az ilyen fizetési információk megadásával Ön automatikusan felhatalmazza a Sitata Inc-t, hogy az Ön fiókján keresztül felmerülő összes Előfizetési díjat az ilyen fizetési eszközökre terhelje.

Amennyiben az automatikus számlázás bármilyen okból nem történik meg, a Sitata Inc. elektronikus számlát állít ki, amelyben jelzi, hogy egy bizonyos határidőn belül manuálisan kell eljárnia a számlán feltüntetett számlázási időszaknak megfelelő teljes összeg kifizetésével.

Díjváltozások

A Sitata Inc. saját belátása szerint és bármikor módosíthatja az Előfizetések előfizetési díjait. Bármely Előfizetési díjváltozás az adott számlázási ciklus végén lép hatályba.

A Sitata Inc. ésszerű időn belül értesíti Önt az Előfizetési díjak bármely változásáról, hogy lehetőséget adjon Önnek arra, hogy az Előfizetést a változás hatályba lépése előtt felmondja.

A Szolgáltatásnak az Előfizetési díj módosításának hatálybalépését követő további használata az Ön beleegyezését jelenti a módosított Előfizetési díj összegének megfizetésére.

A Sitata fenntartja a jogot, hogy bármikor és időről időre, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatásainkat (vagy azok bármely részét), előzetes értesítéssel vagy anélkül.

A Sitata nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a szolgáltatások bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Visszatérítések

Egyes Utazásvédelmi csomagok és előfizetések "ingyenes megtekintési időszakot" biztosíthatnak, amely meghatározza a visszatérítés feltételeit. A pontos részletekért kérjük, ellenőrizze a tervezet szövegét.

A törvény által előírt eseteket kivéve, az egyéb fizetett előfizetési vagy utazásvédelmi terv díjak nem téríthetők vissza.

5% lemondási díj kerül felszámításra, ha a tervezett időpontot több mint 48 órával az időpont előtt mondja le. Az időpont előtt kevesebb mint 48 órával történő lemondás vagy a tervezett időpont elmulasztása esetén a díj nem kerül visszatérítésre.

Tartalom

Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy bizonyos információkat, szövegeket, grafikákat, videókat vagy egyéb anyagokat ("Tartalom") közzétegyen, linkeljen, tároljon, megosszon és más módon elérhetővé tegyen. Ön felelős a Szolgáltatásba feltöltött Tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát és megfelelőségét.

A Tartalomnak a Szolgáltatásba való beküldésével Ön jogot és engedélyt ad nekünk az ilyen Tartalom használatára, módosítására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, reprodukálására és terjesztésére a Szolgáltatásban és a Szolgáltatáson keresztül. Ön megtartja az Ön által beküldött, közzétett vagy a Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatáson keresztül megjelenített Tartalomhoz fűződő valamennyi jogát, és Ön felelős ezen jogok védelméért. Ön elfogadja, hogy ez a licenc magában foglalja azt a jogot, hogy az Ön Tartalmát a Szolgáltatás más felhasználói számára is elérhetővé tegyük, akik szintén felhasználhatják az Ön Tartalmát a jelen Feltételek szerint.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) a Tartalom az Öné (az Ön tulajdonában van), vagy Ön jogosult annak használatára, és a jelen Feltételekben meghatározott jogokat és engedélyt biztosít számunkra, és (ii) az Ön Tartalmának a Szolgáltatásban vagy a Szolgáltatáson keresztül történő közzététele nem sérti senki személyiségi jogait, nyilvánossághoz fűződő jogait, szerzői jogait, szerződéses jogait vagy bármely más jogát.

Fenntartunk minden jogot arra, hogy blokkoljuk vagy eltávolítsuk azokat a közléseket vagy anyagokat, amelyekről úgy döntünk, hogy: (a) sértőek, rágalmazóak vagy obszcének; (b) csalárdak, megtévesztőek vagy félrevezetőek; (c) sértik más szerzői jogát, védjegyét vagy más szellemi tulajdonjogát; vagy (d) sértőek vagy más módon elfogadhatatlanok számunkra saját belátásunk szerint.

Ön tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk Önnek a felhasználók által generált tartalmak megtekintésére és terjesztésére a Szolgáltatásban, mi csupán passzív közvetítőként működünk az ilyen terjesztés számára, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a Szolgáltatásban található tartalmakkal vagy tevékenységekkel kapcsolatban.

Számlák

Amikor fiókot hoz létre nálunk, pontos, teljes és mindenkor aktuális adatokat kell megadnia nekünk. Ennek elmulasztása a Feltételek megszegésének minősül, ami a Szolgáltatásunkban lévő fiókjának azonnali megszüntetését eredményezheti.

Ön felelős a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszavának megőrzéséért, valamint a jelszava alatt végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy a jelszava a mi Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél szolgáltatásához tartozik.

Ön beleegyezik, hogy jelszavát nem adja át harmadik félnek. Ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról, haladéktalanul értesítenie kell minket.

Ön nem használhat felhasználónévként más személy vagy szervezet nevét, vagy olyan nevet, amely nem jogszerűen használható, olyan nevet vagy védjegyet, amely az Öntől eltérő más személy vagy szervezet jogainak tárgya, megfelelő engedély nélkül, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Embernek kell lenned. A szoftverek ("robotok", "botok") vagy más automatizált módszerek által regisztrált számlák nem engedélyezettek. Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely az Ön fiókja alatt történik (még akkor is, ha a tevékenységet mások végzik, akiknek az Ön fiókja alatt van fiókjuk).

Bármely Sitata ügyfél, alkalmazott, tag vagy tisztviselő szóbeli, fizikai, írásbeli vagy egyéb bántalmazása (beleértve a bántalmazással vagy megtorlással való fenyegetést) a fiók azonnali megszüntetését vonja maga után.

Szerzői jogi politika

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Alapelvünk, hogy válaszoljunk minden olyan állításra, amely szerint a Szolgáltatásban közzétett Tartalom sérti bármely személy szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogainak megsértését ("Jogsértés").

Ha Ön szerzői jogtulajdonos, vagy a nevében meghatalmazott, és úgy véli, hogy a szerzői joggal védett művét a Szolgáltatáson keresztül másolták olyan módon, amely szerzői jogsértésnek minősül, akkor írásban kell benyújtania az értesítést a "Szerzői jog megsértése" címre a következő címre. és az értesítésben részletesen ismertesse az állítólagos jogsértést.

Önt kártérítési felelősségre vonhatják (beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat), ha azt állítja, hogy bármely tartalom sérti az Ön szerzői jogait.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és minden tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, képeket, grafikákat vagy kódokat, a Sitata Inc. tulajdonát képezik, és szerzői jog, védjegyek, adatbázisok és egyéb szellemi tulajdonjogok által védettek. A Szolgáltatás különböző területein található anyagok egy részét kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználásra, vagy a Sitata Inc. Minden más felhasználás szigorúan tilos, és sértheti a szerzői jogokat, védjegyeket és egyéb törvényeket. A jelen Feltételek nem adnak Önnek engedélyt a Sitata Inc. vagy kapcsolt vállalkozásai védjegyeinek használatára. Ön továbbá beleegyezik, hogy a Szolgáltatásból letöltött anyagokból nem használ, nem változtat meg és nem töröl semmilyen tulajdonosi bejelentést.

Más weboldalakra mutató linkek

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan harmadik felek weboldalaira vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Sitata Inc. tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Sitata Inc. nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Sitata Inc. sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik fél webhelyek vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Utazási támogatás

A Sitata lehetővé teszi, hogy az utazási orvosi klinikák, egészségügyi szakemberek, orvosi orientációjú vállalatok és utazási szakemberek ajánlásokat, konzultációkat és időpontokat kínáljanak az utazóknak. A Sitata platformot használó utazó számára létrehozott információk és ajánlások az adott szervezet tanácsát vagy véleményét jelentik, és nem a Sitata tanácsát. A Sitata nem vállal felelősséget a kapott ajánlásokért.

Ön elfogadja, hogy egyes helyek szabályozási korlátai miatt előfordulhat, hogy nem tud orvos-beteg kapcsolatot létesíteni az egészségügyi szakemberrel. Ön elfogadja továbbá, hogy az orvosi rendeléssel kapcsolatban feltüntetett költségek csak a konzultációra vonatkoznak, hacsak másképp nem határozzák meg. Az Ön által megbeszélt időpont típusától függően Önt terhelhetik a gyógyszerekkel, laboratóriumi vizsgálatokkal, telefonos adatokkal vagy bármely más, a szolgáltatás igénybevételéből adódóan felmerülő további költségek.

A Sitata által nyújtott információk és ajánlások kizárólag oktatási célokat szolgálnak, és nem helyettesítik az Ön egészségügyi szolgáltatójának orvosi tanácsát. Javasoljuk és javasoljuk, hogy utazás megkezdése előtt kérjen szakszerű orvosi tanácsot, mivel az egészségügyi szolgáltatója ismeri az Ön kórtörténetét, és tisztában van minden olyan egészségügyi állapottal, amely ellentmondana a Sitata által adott tanácsoknak. Minden esetben az Ön személyes egészségügyi szolgáltatójának tanácsa elsőbbséget élvez a Sitata által nyújtott bármely információval szemben. Semmi, amit a Szolgáltatásainkból olvashat, vagy amit a Sitata más módon nyújt Önnek, nem értelmezhető diagnosztikai információnak vagy orvosi tanácsadásnak.

Az orvosi kezelések, laboratóriumi vizsgálatok, bármilyen utazási segítség, kórházi kezelés, szállítás elérhetősége, minősége, eredményei vagy hatásai, illetve a fentiek bármelyikének elmaradása nem tartozik sem a Sitata, sem a nevében szolgáltatást nyújtó cégek vagy ügynökségek felelősségére.

Megszüntetés

Bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön megszegi a Feltételeket, azonnal, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatásunkhoz való hozzáférést.

A Feltételek minden rendelkezése a felmondás után is fennmarad, beleértve, korlátozás nélkül, a tulajdonjogi rendelkezéseket, a szavatossági kizárásokat, a kártérítést és a felelősség korlátozását.

A felmondás esetén a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni a fiókját, egyszerűen felhagyhat a Szolgáltatás használatával.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a Sitata Inc-t, annak megbízóit, tisztviselőit, igazgatóit, képviselőit, alkalmazottait, vállalkozóit, licencadóit, licencvevőit, beszállítóit és ügynökeit minden követelés, veszteség, kár, kötelezettség, költség, kereset vagy követelés ellen.

Ezek többek között a következők: (a) a Szolgáltatás Ön általi használatából eredő jogi és számviteli díjak; (b) a jelen Feltételek bármelyikének megsértése; (c) bármi, amit Ön a Szolgáltatásban közzétesz vagy feltölt; és (d) az Ön fiókjával kapcsolatos bármilyen tevékenység. Ez magában foglalja az Ön, illetve az Ön fiókja segítségével a Szolgáltatáshoz hozzáférő bármely személy vagy szervezet gondatlan vagy jogellenes magatartását, függetlenül attól, hogy az ilyen hozzáférés csalárd vagy jogellenes eszközökkel történt-e.

A felelősség korlátozása

A Sitata Inc, annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, közvetlen vagy közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve, korlátozás nélkül, a gazdasági veszteséget, az elektronikus adathordozókban vagy adatokban bekövetkezett veszteséget vagy kárt, goodwillt vagy más immateriális veszteséget, amely (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáféréséből vagy annak használatából ered; (ii) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használatának lehetetlenségéből; (iii) bármely harmadik félnek a Szolgáltatáson belüli vagy azzal kapcsolatos magatartásából vagy tartalmából; (iv) a Szolgáltatásból vagy a Szolgáltatáson keresztül szerzett bármely tartalomból; és (v) az Ön adatátviteléhez vagy tartalmához való jogosulatlan hozzáférésből, annak felhasználásából vagy megváltoztatásából, függetlenül attól, hogy ez garancián, szerződésen, jogellenes károkozáson (beleértve a gondatlanságot is) vagy bármely más jogi igényen alapul, függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket az ilyen kár lehetőségéről, és még akkor is, ha az itt meghatározott jogorvoslatról bebizonyosodik, hogy nem érte el alapvető célját.

Az Ön által vagy a Sitatától, illetve a szolgáltatásokon keresztül vagy a szolgáltatásokból szerzett bármilyen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet semmilyen, a jelen Feltételekben kifejezetten nem meghatározott garanciát.

A Sitata nem állítja és nem garantálja Önnek, hogy: (1) a Szolgáltatások Ön által történő használata megfelel az Ön igényeinek; (2) a Szolgáltatások Ön által történő használata megszakításmentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz; vagy (3) a Szolgáltatások Ön által történő használatának eredményeként kapott bármely információ pontos vagy megbízható lesz.

A Sitata nem vállal felelősséget az információk, szoftverek, termékek és Szolgáltatások bármilyen célra való alkalmasságáért, és bármely termék vagy szolgáltatás Szolgáltatásainkban való szerepeltetése vagy ajánlása nem jelenti az ilyen termékek vagy szolgáltatások Sitata általi jóváhagyását vagy ajánlását. Minden ilyen információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást a Sitata "úgy, ahogy van" nyújt, bármiféle garancia nélkül. A Sitata ezennel kizár minden garanciát és feltételt ezen információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások tekintetében, beleértve minden hallgatólagos garanciát és feltételt az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozóan.

A Sitata nem vállal felelősséget a Szolgáltatások használatából eredő személyi sérülésekért, halálesetekért, vagyoni károkért, illetve egyéb károkért vagy költségekért. A Sitata semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárért, amely a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből, azok megjelenítéséből vagy használatából, illetve a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, azok megjelenítésének vagy használatának késedelméből vagy lehetetlenségéből ered, vagy bármilyen módon kapcsolódik azokhoz (beleértve, de nem kizárólagosan a Sitata Szolgáltatásaiban megjelenő véleményekre való hagyatkozást); bármely számítógépes vírus, információ, szoftver, a Sitata Szolgáltatásain keresztül szerzett linkelt webhelyek, termékek és szolgáltatások; a Sitata Szolgáltatásain keresztül Önnek átadott orvosi vagy egészségügyi információk; érdekességek és helyalapú információk; vagy a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésből, azok megjelenítéséből vagy használatából eredő egyéb okok), akár gondatlansági, szerződéses, deliktuális, szigorú felelősségen alapuló, akár más elmélet alapján, és még akkor is, ha a Sitata-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

Ha a fenti korlátozás ellenére a Sitata felelősségre vonható bármilyen veszteségért vagy kárért, amely a fent leírt eseményekből ered, vagy azokkal bármilyen módon összefügg, akkor a Sitata felelőssége semmilyen esetben sem haladja meg a Sitata Szolgáltatásainak ilyen tranzakciójával (tranzakcióival) kapcsolatban a Sitata részére kifizetett szolgáltatási díjakat.

A felelősség korlátozása a felek közötti kockázatmegosztást tükrözi. Az ebben a szakaszban meghatározott korlátozások akkor is fennmaradnak és alkalmazandók, ha a jelen feltételekben meghatározott bármely korlátozott jogorvoslatról megállapítást nyer, hogy nem érte el alapvető célját. A jelen feltételekben meghatározott felelősségkorlátozások a Sitata javára szolgálnak.

Jogi nyilatkozat és a jogokról való lemondás tilalma

A Sitata Inc. nem vállal semmilyen garanciát, kijelentést vagy szavatosságot a weboldal és a kapcsolódó technológia tekintetében. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden állítólagosan alkalmazandó garanciát, feltételt és feltételt. A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön kockázatára történik. A Szolgáltatás "AS IS" és "AS AVAILABLE" alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. A Szolgáltatást bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre vagy a teljesítés menetére vonatkozó hallgatólagos garanciákat, kivéve a Kanada bármely tartományának törvényei által előírtakat. Ilyen esetekben a szükséges mértékben a tartományi törvények alkalmazandók.

A Sitata Inc. leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencadói nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan vagy bármely adott időpontban vagy helyen elérhető lesz; b) a hibák vagy hiányosságok kijavításra kerülnek; c) a Szolgáltatás mentes vírusoktól vagy más káros összetevőktől; vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Ha Ön megszegi a jelen Feltételek bármelyikét, és a Sitata Inc. úgy dönt, hogy nem cselekszik azonnal, vagy egyáltalán nem cselekszik, a Sitata Inc. továbbra is jogosult minden jogra és jogorvoslatra bármely későbbi időpontban, vagy bármely más helyzetben, amikor Ön megszegi a jelen Feltételeket. A Sitata Inc. nem mond le semmilyen jogáról. A Sitata Inc. nem vállal felelősséget a jelen Feltételek olyan állítólagos megszegéséért, amelyet rajta kívül álló körülmények okoznak. A jelen Feltételekben nem részes fél nem rendelkezik végrehajtási jogokkal.

Ön nem ruházhatja át, nem adhat allicencet vagy más módon nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait.

Kizárások

A fentiek szerint egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Kanada tartományi törvényei vonatkozhatnak bizonyos termékekre és nyújtott szolgáltatásokra.

Szerzői jog és védjegyek

A Weboldal és a Szolgáltatások minden tartalma: ©2024 Sitata Inc. Minden jog fenntartva.

A Sitata nem felelős a Sitatán kívüli felek által üzemeltetett weboldalak tartalmáért. A Sitata, a Sitata.com és a Sitata logó a Sitata bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Kifejezett írásbeli engedély nélkül nem másolhatja, másolhatja vagy használhatja fel újra a Szolgáltatások HTML/CSS vagy vizuális tervezési elemeinek bármely részét, illetve a kapcsolódó szoftvert.

Tiltott tevékenységek

A jelen Weboldalon és a Szolgáltatásokban található tartalom és információk, valamint az ilyen tartalom és információk nyújtásához használt infrastruktúra a mi vagy beszállítóink és szolgáltatóink tulajdonát képezik. Bár Ön korlátozottan készíthet másolatokat az utazási információkról (és a kapcsolódó dokumentumokról) az utazáshoz, Ön beleegyezik, hogy semmilyen más módon nem módosítja, másolja, terjeszti, továbbítja, megjeleníti, előadja, reprodukálja, közzéteszi, licenceli, nem hoz létre származékos műveket, nem adja át, illetve nem adja el vagy adja tovább a Szolgáltatásainkból származó információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Továbbá, Ön beleegyezik, hogy:

  1. Szolgáltatásainkat vagy annak tartalmát bármilyen kereskedelmi célra használni a Sitata kifejezett engedélye nélkül, egy kereskedelmi Fiók típuson keresztül.
    Hozzáférni, figyelemmel kísérni vagy másolni a Szolgáltatásaink bármely tartalmát vagy információját robot, pók, scraper vagy más automatizált eszköz, illetve bármilyen manuális eljárás segítségével bármilyen célból, a mi kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.
  2. Megsérti a Szolgáltatásaink által megadott robotkizáró fejlécekben szereplő korlátozásokat, vagy megkerüli vagy kijátssza a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására alkalmazott egyéb intézkedéseket.
  3. Bármilyen olyan intézkedést tesz, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat a mi belátásunk szerint az infrastruktúránkra vagy annak használatára.
  4. "Keretezni", "tükrözni" vagy más módon beépíteni a Szolgáltatásaink bármely részét vagy annak tartalmát bármely más weboldalba előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre Ontario tartomány és Kanada törvényei az irányadóak, és azokat a vonatkozó kanadai törvények szerint kell értelmezni és érvényesíteni.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. A jelen Feltételek képezik a Szolgáltatással kapcsolatos teljes megállapodást, és a Szolgáltatással kapcsolatos minden korábbi, szóbeli vagy egyéb megállapodás helyébe lépnek.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a feltételeket. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges módosításnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, részben vagy egészben, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a következőkhöz kapcsolatfelvétel.

AH-4684