Bør du ta antibiotika mot reisediaré?

Skrevet av Madeline Sharpe

2. mars 2015

Helse | Reise

Bør du ta antibiotika mot reisediaré?

Du er på reise og får plutselig et mildt til moderat tilfelle av diaré. Hva bør du gjøre? Skal du ta antibiotikumet du tok med deg? Skal du gå til et lokalt apotek og se hva slags antibiotika du kan få tak i? Kanskje ikke, kanskje ikke.

A ny studie har rapportert at internasjonale reisende, særlig de som reiser til Sørøst-Asia, og som utvikler et tilfelle av reisediaré, har en betydelig risiko for å få noen "superbakterier" (kalt beta-laktamaseproduserende Enterobacteriaceae - BL-PE) som er svært resistente mot antibiotika. Forekomsten av BL-PE var 11 prosent hos dem uten turistdiaré eller antibiotikabruk, 21 prosent hos dem med turistdiaré uten antibiotikabruk og 37 prosent hos dem med både turistdiaré og antibiotikabruk. For Sørøst-Asia steg imidlertid disse tallene til henholdsvis 14, 37 og 69 prosent hos reisende til Sørøst-Asia, og til 23 prosent, 47 prosent og 80 prosent hos reisende til Sør-Asia.

Konklusjon: Bruk av antibiotika hos personer med mild til moderat reisediaré øker faktisk mengden antibiotikaresistente stammer i tarmen. Etter hvert vil disse stammene gradvis forsvinne i løpet av en periode på ca. 6 måneder. Ved mild til moderat sykdom bør du bare ta væske og prøve å unngå antibiotika med mindre diaréen vedvarer eller blir verre.

Takk til Isriya Paireepairit for bildet hans som ble brukt som hovedbilde.

Vennligst følg og lik oss:

Relaterte artikler

A Guide to the Opening Ceremony of the Paris 2024 Olympics

A Guide to the Opening Ceremony of the Paris 2024 Olympics

The 2024 Olympic and Paralympic Games will be held in Paris, France from 26 July to 11 August 2024. Paris’ iconic landmarks have been transformed into sporting arenas to offer spectators an unparalleled experience and provide an outstanding backdrop for sporting...

Discover Paris Off the Beaten Path: Unveiling Hidden Gems

Discover Paris Off the Beaten Path: Unveiling Hidden Gems

When people think of Paris, iconic images like the Eiffel Tower, Louvre Museum, and Notre-Dame Cathedral often come to mind. While these landmarks are undoubtedly impressive, there's a lesser-known side to the City of Light that unveils its true charm and character....