Koranskjending i Sverige og Danmark

Skrevet av Mahima Chhaparia

23. august 2023

Affaires | Sikkerhet | Situasjonsrom | Reise

I 2023 var det en rekke hendelser med brenning og skjending av Koranen i Sverige og Danmark. Hendelsene har vakt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt og har utløst debatter om religiøs toleranse, ytringsfrihet og samhold i samfunnet. Internasjonale protester og opprør har blitt rapportert over hele verden, særlig i islamske land. Etter brenningene i Sverige ble det rapportert om Koran-brenninger i Danmark. 

Hendelser 

I januar 2023 brente den svenske politikeren Rasmus Paludan et eksemplar av Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Som gjengjeldelse avbrøt tyrkiske myndigheter forhandlingene om svensk NATO-medlemskap. I juli, under Eid al-Adha, rev den irakiske flyktningen Salwan Momika i stykker et eksemplar av Koranen, la en baconstrimmel på den og satte fyr på den utenfor moskeen i Stockholm. Hendelsen ble etterfulgt av en rekke søknader om tillatelse til å brenne Koranen og andre religiøse bøker i Sverige. 

I juli 2023 brente den danske politikeren Danske Patrioter et eksemplar av Koranen utenfor den irakiske ambassaden i København. Dagen etter ble det brent eksemplarer utenfor Egypts og Tyrkias ambassader i København. Under ledelse av gruppen Danske Patrioter ble minst 10 eksemplarer av Koranen brent i Danmark i juli. 

Protester og internasjonal respons 

Hendelsene ble etterfulgt av protester i flere land, særlig utenfor de svenske og danske ambassadene. I juli stormet demonstranter den svenske ambassaden i Bagdad og satte fyr på stedet. Iraks regjering utviste den svenske ambassadøren og suspenderte alle diplomatiske forbindelser med Sverige. De har inndratt arbeidstillatelsene til flere svenske bedrifter i landet. Irakiske myndigheter har også sendt en advarsel til Danmark. Afghanistan har lagt ned forbud mot alle aktiviteter som involverer Sverige inntil en unnskyldning er gitt. Iran har krevd dødsstraff for gjerningsmennene. Den marokkanske regjeringen hjemkalte sin ambassadør fra Sverige. Andre land, deriblant Tyrkia, Jordan, Indonesia, Egypt og Israel, har fordømt hendelsene. 

Regjeringens svar 

Den svenske regjeringen svarte med å bekrefte landets forpliktelse til ytringsfrihet, samtidig som den understreket behovet for ansvarlig og respektfull oppførsel. Myndighetene fordømte koranbrenning som en handling som fremmer splittelse og mangel på respekt. I august hevet den svenske sikkerhetstjenesten terrortrusselnivået fra nivå 3 ("forhøyet") til nivå 4 ("høy") på en femdelt skala. Svenske myndigheter har også trappet opp og skjerpet grensekontrollene og identitetskontrollene ved grenseovergangene. Statsminister Ulf Kristersson sier at Sverige befinner seg i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig. 

Danske myndigheter har fordømt brannene som dypt krenkende og ikke representative for danske verdier. Danmark har også skjerpet sine grensekontroller. 

Sverige og Danmark har noen av de mest liberale lovene for ytringsfrihet. Lovene som straffer blasfemi, ble opphevet i henholdsvis 1970 og 2017 i Sverige og Danmark. I Sverige må det innhentes tillatelse fra politiet, og et avslag er avhengig av hensynet til den offentlige sikkerheten. I Danmark må politiet varsles om planlagte demonstrasjoner. Den svenske regjeringen utreder mulige endringer i ordningsloven for å håndtere slike situasjoner. Danmark arbeider aktivt med å finne et "juridisk verktøy" som kan gjøre det mulig å gripe inn hvis demonstrasjoner anses å ha betydelige negative konsekvenser for landet, særlig med tanke på sikkerheten.

Konklusjon 

Den internasjonale reaksjonen på Koran-brenningen i Sverige og Danmark viser på en god måte hvordan isolerte handlinger kan gi gjenklang i bredere sikkerhetshensyn og påvirke oppfatningen av selv de mest usannsynlige land. Protestene, de diplomatiske utvisningene og oppfordringene til handling gjenspeiler også sammenhengen mellom religiøs identitet og politiske uttrykk i dagens moderne verden. Når de to landene forsøker å håndtere etterdønningene ved å innskrenke noen av rettighetene, er det uunngåelig at det blir reaksjoner på hjemmebane. 

For mer informasjon om den aktuelle hendelsen, abonner på bloggen vår. Følg med for flere oppdateringer på Sitata.

Vennligst følg og lik oss:

Relaterte artikler

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid  Them

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid Them

Paris attracts millions of tourists each year, thanks to its romantic ambiance, magnificent landmarks, and rich history. Unfortunately, like many other tourist spots, the city’s popularity also makes it a hub for various scams that target innocent visitors. These...

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Parisians rely on the RER train network to navigate the city and its suburbs. Mastering the RER unlocks a more authentic travel experience, especially during events like the Olympics. Let's navigate the RER like Parisians! The Paris RER or Réseau Express Régional is a...