Helsekrisen i Sør-Korea tilspisser seg; massestreiker og oppsigelser fra leger gjør pasientene usikre

Skrevet av Medha Bhagwat

21. februar 2024

Reise

Den 15. februar innledet den koreanske legeforeningen (KMA) en landsomfattende streik mot regjeringens beslutning om å øke den årlige opptakskvoten til medisinstudiet dramatisk. Deltakerne i streiken var både leger, praktikanter og medisinstudenter. Sør-Korea er et av de landene i verden som har lavest andel leger per innbygger, og beslutningen om å øke opptakskvoten til medisinstudiet førte til sterk motstand fra helsepersonell over hele landet. Krisen tilspisset seg da president Yoon Suk-Yeol uttalte at regjeringen står fast ved sin beslutning. Han beskrev reformen/politikken som et "viktig" tiltak for å sikre forsvarlig omsorg for landets raskt aldrende befolkning. 

Korea

HVA SKJEDDE?

Regjeringen har kunngjort at den ønsker å øke opptaket til medisinstudiet med 2000 fra og med studieåret 2025, mot dagens årlige opptak på over 3000. Senere ble det sagt at det ville bli en økning på 10 000 innen 2035. Reformen/politikken ble kritisert av helsepersonell av flere grunner. For det første ble ingen leger eller grupper av medisinstudenter konsultert før reformen ble lansert. Den andre grunnen er at det blir flere leger, noe som kan føre til unødvendige medisinske prosedyrer og svekke kvaliteten på tjenestene som ytes til pasientene. Legene mener at det allerede er nok leger i bransjen, og at en økning i antall leger vil kunne ha en negativ innvirkning på økonomien i den nasjonale helseforsikringen. 

Det finnes selvsagt to sider av enhver sak. På samme måte finnes det en gruppe mennesker som støtter denne politikken. Undersøkelser/meningsmålinger (for eksempel Gallup Korea) viser at rundt 76% av sørkoreanerne støtter planen om flere medisinstudenter. Dette skyldes deres bekymring for akutt mangel på fagfolk innen pediatri, akuttmottak og klinikker utenfor Seoul-området (fjerntliggende områder). 

Helsearbeidere går på et sykehus i Seoul, Sør-Korea, 19. februar 2024. Yonhap via REUTERS

Det ble beskrevet som en "rotete politikk", og mange helsemyndigheter (for eksempel lederen for Korea Interns and Residents Association) begynte å sende inn sine oppsigelser. De beskyldte også regjeringen for å "demonisere" den eksisterende legebefolkningen. Dette kan skyldes at legene er bekymret for at denne politikken ikke bare vil ødelegge deres sosiale status, men også påvirke lønnen deres. 

HENDELSER ETTER STREIKEN

Etter at streiken ble iverksatt 15. februar, begynte KMAs medlemmer og lederne for de regionale avdelingene å delta i kontinuerlige møter for å diskutere den fremtidige handlingsplanen. Den 17. februar leverte 154 turnusleger og assistentleger ved sju sykehus inn sine oppsigelsesbrev, ifølge helsedepartementet. Fra 19. februar begynte turnusleger og assistentleger ved større sykehus i hele Sør-Korea å si opp sine stillinger. Den 20. februar truet helsepersonell med å legge ned alt arbeid innen kl. 06.00 (lokal tid). Per 21. februar har over 1 600 turnusleger nedlagt arbeidet, noe som har ført til store forsinkelser i kirurgiske inngrep og behandlinger. Selv om mange oppsigelser ikke ble akseptert, har legene og turnuslegene rett og slett ikke møtt på jobb. Aksjonen har rammet mange provinser/byer, nemlig Gangwon, Nord- og Sør-Jeolla, Daejeon, Ulsan, Nord-Chungcheong, Seoul og Jeju. 

For å løse problemet med en midlertidig løsning kunngjorde myndighetene i Seoul den 19. februar at de hadde planer om å forlenge åpningstidene på byens sykehus og helsestasjoner. Åpningstiden for indremedisinske og andre viktige avdelinger ved åtte av byens sykehus ble utvidet til kl. 20.00 (lokal tid) på hverdager. Fire sykehus har åpnet akuttmottakene sine for døgnkontinuerlig drift. Seoul medisinske senter, Boramae medisinske senter, Dongbu sykehus og Seonam sykehus.. De kommunale helsestasjonene vil også holde åpent til kl. 20.00. I tillegg har regjeringen utvidet konsultasjonstidene ved 97 offentlige sykehus og åpnet akuttmottakene ved 12 militære sykehus for allmennheten.

Samtidig fortsetter masseoppsigelsene å påvirke driften ved prestisjefylte sykehus. Blant disse er Seoul National University Hospital, Severance Hospital, Samsung Medical Center, Asan Medical Center og Catholic University of Korea Seoul St. Mary's Hospital. Noen av disse har kunngjort planer om å endre operasjonsplaner og pasientavtaler. Med tanke på at landets lover legger begrensninger på helsepersonellets mulighet til å streike, har politiet varslet arrestasjoner av "anstiftere" av streiken. 

NÅVÆRENDE SITUASJON

Helsedepartementet har hevet landets medisinske krisenivå til det nest høyeste "varslingskriteriet", og det kan bli oppgradert ytterligere til det høyeste "alvorlige" kriterier hvis masseoppsigelsene fortsetter.

Ifølge helse- og velferdsdepartementet har over 6000 turnusleger sagt opp på 100 sykehus over hele landet. Dette utgjør 55 prosent av det totale antallet turnusleger ved disse sykehusene. Av disse har 1630 turnusleger og assistentleger sluttet å tilby legetjenester. Myndighetene har uttalt at hvis legene nekter å komme tilbake, kan lisensene deres bli suspendert i opptil ett år. Til tross for regjeringens ordre om å gå tilbake til arbeidet, har turnuslegene ikke vist noen tegn til å gi seg. Det forventes at urolighetene i legebransjen vil fortsette i februar måned. Representanter for turnuslegene møtes fortsatt til krisemøter med jevne mellomrom for å diskutere og/eller oppgradere strategien. 

sør-koreansk medisinsk protest

FREMTIDSUTSIKTER

Selv om det fortsatt er uklart hvor omfattende konsekvensene av streiken er, er det viktig å ta hensyn til et par punkter før man konkluderer. For det første har Sør-Korea et ekstremt privatisert helsevesen - over 90% av sykehusene er private, og de fleste medisinske prosedyrer er knyttet til forsikringsbetalinger. For det andre er legene i Sør-Korea blant de best betalte i verden, så hvis bransjen innretter seg etter de nye retningslinjene, vil det ikke bare legge en ekstra byrde på den medisinske industrien, men også føre til økt konkurranse og redusere inntekten deres. 

Det er heller ikke første gang regjeringen har forsøkt å innføre flere nyutdannede; en lignende situasjon ble observert i 2020. Da covid-19-pandemien var på topp, hadde legene overtaket og klarte å holde regjeringen i sjakk. Over 80 % av de yngre legene hadde den gang utvidet sin deltakelse i protest. Denne gangen er det imidlertid litt annerledes. Med tanke på det forestående valget til nasjonalforsamlingen i april er Yoon Suk-Yeol-administrasjonen fast bestemt på å gå videre med denne politikken og gjenopprette sitt image, som tidligere har vært "svertet" av en rekke politiske skandaler. 

Med tanke på at Sør-Koreas helsevesen er dominert av privat sektor, er det sannsynlig at streiken vil fortsette, og det kan ikke utelukkes at det kan bli total nedstengning hvis legene går ut i full streik. 

Følg oss på Instagram og Facebook; og abonner på vårt LinkedIn Nesletter "Sitata Weekly" for å holde deg trygg og ta informerte reisebeslutninger.

Vennligst følg og lik oss:

Relaterte artikler

En forsmak på de olympiske leker i Paris 2024

En forsmak på de olympiske leker i Paris 2024

Lekene i den XXXIII olympiade, også kjent som de olympiske og paralympiske sommerlekene 2024, skal etter planen finne sted i Paris i Frankrike fra 26. juli til 11. august og 28. august til 8. september, samtidig. Turneringene vil foregå på ikoniske landemerker i Paris...

De beste appene for sikkerhetssporing for reisende, kvinner og barn

De beste appene for sikkerhetssporing for reisende, kvinner og barn

Det er bedre å forebygge enn å helbrede. Uansett om noe skulle gå galt, er forberedelser en livline. Å dra ut og utforske verden alene kan være skremmende, men uunngåelig. Enten det er snakk om å ta med barnet ditt på en leketur, en campingtur eller en solotur med...