Retningslinjer for personvern

Ikrafttredelsesdato: 1. februar 2023

Sitata, Inc ("oss", "vi" eller "vår") driver nettstedet https://www.sitata.com, API og Sitata-mobilapplikasjonen (heretter kalt "tjenesten").

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer for innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger når du bruker tjenesten vår, og hvilke valg du har knyttet til disse opplysningene.

Vi bruker opplysningene dine til å levere og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av opplysninger i samsvar med disse retningslinjene. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har begrepene som brukes i denne personvernerklæringen samme betydning som i våre vilkår og betingelser.

Ytterligere personvernvilkår kan gjelde hvis du har kjøpt en reiseforsikring eller et forsikringsprodukt som fastsetter ytterligere vilkår og betingelser mellom deg, Sitata og eventuelle forsikringsgivere, produsenter, mellommenn, skadeadministratorer og reiseassistanseorganisasjoner.

Definisjoner

 • Tjeneste
  Med tjeneste menes nettstedet https://www.sitata.com, API og mobilapplikasjonen Sitata som drives av Sitata, Inc.

 • Personopplysninger
  Personopplysninger betyr opplysninger om en levende person som kan identifiseres ut fra disse opplysningene (eller ut fra disse og andre opplysninger som enten er i vår besittelse eller sannsynligvis vil komme i vår besittelse).

 • Bruksdata
  Bruksdata er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

 • Informasjonskapsler
  Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

 • Behandlingsansvarlig
  Behandlingsansvarlig betyr den fysiske eller juridiske personen som (enten alene eller sammen med andre personer) bestemmer for hvilke formål og på hvilken måte personopplysninger behandles eller skal behandles. I forbindelse med denne personvernerklæringen er vi behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

 • Databehandlere (eller tjenesteleverandører)
  Databehandler (eller tjenesteleverandør) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle opplysningene dine mer effektivt.

 • Den registrerte (eller brukeren)
  Den registrerte er enhver levende person som bruker tjenesten vår og er gjenstand for personopplysninger.

Innsamling og bruk av informasjon

Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon for ulike formål for å levere og forbedre tjenesten vår til deg.

Typer data som samles inn

Personopplysninger

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å oppgi visse personopplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, stat, provins, postnummer/poststed, by
 • Informasjonskapsler og bruksdata

Vi kan bruke personopplysningene dine til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan reservere deg mot å motta noen av, eller all, denne kommunikasjonen fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene i en e-post vi sender, eller ved å kontakte oss.

Bruksdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår eller når du får tilgang til tjenesten med eller via en mobil enhet ("bruksdata").

Disse bruksdataene kan omfatte informasjon som datamaskinens internettprotokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene i tjenesten vår som du besøker, klokkeslett og dato for besøket, tiden du bruker på disse sidene, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til tjenesten med en mobil enhet, kan disse bruksdataene omfatte informasjon som typen mobilenhet du bruker, mobilenhetens unike ID, mobilenhetens IP-adresse, mobiloperativsystemet, typen mobil nettleser du bruker, unike enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Stedsdata

Vi kan bruke og lagre informasjon om posisjonen din hvis du gir oss tillatelse til det ("posisjonsdata"). Vi bruker disse dataene til å tilby funksjoner i tjenesten vår, for å forbedre og tilpasse tjenesten vår.

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere stedstjenester når du bruker tjenesten vår ved hjelp av enhetens innstillinger.

Sporing og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår, og vi oppbevarer visse opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Vi bruker også andre sporingsteknologier som sporingsbilder, tagger og skript for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller til å indikere når en informasjonskapsel sendes. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid hende at du ikke kan bruke enkelte deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Sesjonskapsler. Vi bruker sesjonskapsler for å drive tjenesten vår.
 • Preferanse-informasjonskapsler. Vi bruker preferanse-informasjonskapsler for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.
 • Sikkerhetsinformasjonskapsler. Vi bruker sikkerhetscookies for sikkerhetsformål.

Bruk av data

Sitata, Inc bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

 • For å levere og vedlikeholde tjenesten vår
 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det.
 • For å gi kundestøtte
 • For å samle inn analyser eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår.
 • For å overvåke bruken av tjenesten vår
 • For å oppdage, forebygge og håndtere tekniske problemer
 • For å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på dem du allerede har kjøpt eller forespurt om, med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR)

Hvis du er fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), avhenger Sitata, Incs juridiske grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, av personopplysningene vi samler inn og den spesifikke konteksten vi samler dem inn i.

Sitata, Inc kan behandle personopplysningene dine fordi:

 • Vi må oppfylle en kontrakt med deg
 • Du har gitt oss tillatelse til å gjøre dette
 • Behandlingen er i vår legitime interesse, og den overstyres ikke av dine rettigheter.
 • For betalingsbehandlingsformål
 • For å overholde loven

Oppbevaring av data

Sitata, Inc vil kun oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi vil oppbevare og bruke personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare opplysningene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Sitata, Inc vil også oppbevare bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre perioder.

Overføring av data

Dine opplysninger, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og oppbevares på - datamaskiner som befinner seg utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovene kan avvike fra lovene i din jurisdiksjon.

Vær oppmerksom på at vi overfører data, inkludert personopplysninger, til Nederland og lagrer dem der.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slike opplysninger representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Sitata, Inc vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av personopplysningene dine vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til opplysningene dine og annen personlig informasjon.

Utlevering av data

Forretningstransaksjon

Hvis Sitata, Inc er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine bli overført. Vi vil varsle deg før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernerklæring.

Offentliggjøring for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan Sitata, Inc være pålagt å utlevere personopplysningene dine hvis det kreves ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (f.eks. en domstol eller et statlig organ).

Juridiske krav

Sitata, Inc kan utlevere personopplysningene dine i god tro om at en slik handling er nødvendig for å:

 • For å overholde en rettslig forpliktelse
 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Sitata, Inc.
 • For å forebygge eller etterforske mulige forseelser i forbindelse med tjenesten
 • For å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten.
 • For å beskytte mot juridisk ansvar

Datasikkerhet

Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi bestreber oss på å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet. 

Våre retningslinjer for "Do Not Track"-signaler i henhold til California Online Protection Act (CalOPPA)

Ikke spor er en innstilling du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke ønsker å bli sporet.

Du kan aktivere eller deaktivere Ikke spor ved å gå til siden Innstillinger i nettleseren din. Vi støtter ikke offisielt Do Not Track ("DNT").

Dine personvernrettigheter i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR)

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter. Sitata, Inc har som mål å ta rimelige skritt for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

 • Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette opplysningene vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av personopplysningene dine direkte i kontoinnstillingene dine. Hvis du ikke er i stand til å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss for å få hjelp.

 • Retten til retting. Du har rett til å få opplysningene dine rettet dersom de er unøyaktige eller ufullstendige.

 • Retten til å protestere. Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine.

 • Retten til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.

 • Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av opplysningene vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og alminnelig anvendt format.

 • Retten til å trekke tilbake samtykket. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der Sitata, Inc var avhengig av ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til en personvernmyndighet på vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Tjenesteleverandører

Vi kan ansette tredjeparts selskaper og enkeltpersoner til å legge til rette for tjenesten vår ("tjenesteleverandører"), levere tjenesten på våre vegne, utføre tjenester knyttet til tjenesten eller hjelpe oss med å analysere hvordan tjenesten vår brukes.

Disse tredjepartene har kun tilgang til personopplysningene dine for å utføre disse oppgavene på våre vegne, og er forpliktet til ikke å utlevere eller bruke dem til andre formål.

Analyser

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

 • Google Analytics
  Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google, og som sporer og rapporterer nettstedstrafikk. Google bruker dataene som samles inn til å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonsene i sitt eget annonsenettverk.

  Mer informasjon om Googles personvernpraksis finner du på Googles nettside om personvern og vilkår: https://policies.google.com/privacy

Atferdsbasert markedsføring

Sitata, Inc bruker remarketingtjenester for å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du har besøkt tjenesten vår. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på tjenesten vår.

 • Google-annonser (AdWords)
  Remarketingtjenesten Google Ads (AdWords) leveres av Google Inc.

  Du kan velge bort Google Analytics for displayannonsering og tilpasse Google Display-nettverksannonsene ved å gå til siden Innstillinger for Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

  Google anbefaler også å installere Google Analytics Opt-out-nettlesertillegget - Google Analytics Opt-out Browser Add-on. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - for nettleseren din. Google Analytics Opt-out Browser Add-on gir besøkende muligheten til å forhindre at dataene deres samles inn og brukes av Google Analytics.

  Mer informasjon om Googles personvernpraksis finner du på Googles nettside om personvern og vilkår: https://policies.google.com/privacy

Betalinger

Vi kan tilby betalte produkter og/eller tjenester i tjenesten. I så fall bruker vi tredjepartstjenester for betalingsbehandling (f.eks. betalingsbehandlere).

Vi lagrer eller samler ikke inn betalingskortopplysningene dine. Denne informasjonen gis direkte til våre tredjeparts betalingsbehandlere, hvis bruk av personopplysningene dine er underlagt deres retningslinjer for personvern. Disse betalingsbehandlerne overholder standardene som er fastsatt av PCI-DSS, som administreres av PCI Security Standards Council, som er et samarbeid mellom merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-kravene bidrar til å sikre sikker håndtering av betalingsinformasjon.

Betalingsbehandlerne vi samarbeider med er:

 

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjeparts lenke, vil du bli sendt til denne tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernerklæringen til hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Barns personvern

Tjenesten vår henvender seg ikke til personer under 18 år ("barn").

Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er forelder eller verge og du er klar over at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, ber vi deg kontakte oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernreglene våre fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller et tydelig varsel på tjenesten vår før endringen trer i kraft, og oppdatere "ikrafttredelsesdato" øverst i denne personvernerklæringen.

Du anbefales å lese gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å se om det er gjort endringer. Endringer i denne personvernerklæringen trer i kraft når de legges ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt kontakt oss.