30 tips for budsjettvennlige reiser

30 tips for budsjettvennlige reiser

"Å reise er aldri et spørsmål om penger, men om mot." - Paulo Coelho Å reise er en morsom og spennende måte å oppdage nye steder på, men hvis det ikke gjøres riktig, kan det også være dyrt. Det finnes imidlertid måter å redusere reisekostnadene på uten at det går på bekostning av...
Sitatas API-er endrer reiselandskapet

Sitatas API-er endrer reiselandskapet

Hva er et API? Generelt er et API en måte for to datamaskiner å utveksle informasjon med hverandre på en standardisert og sikker måte. Det vanligste er at to forskjellige selskaper utveksler informasjon, men et selskap kan også bruke API-er til å utveksle informasjon ...