Null COVID-strategi - var det verdt det?

Null COVID-strategi - var det verdt det?

Under covid-19-pandemien gjennomførte Kina et omfattende eksperiment for å se om det var mulig å begrense spredningen av viruset i landet og hindre at det kom inn i landet via reisende fra utlandet. Etter hvert som hendelsene utviklet seg, ble tilnærmingen kjent som ...