Høypatogen fugleinfluensa - H5N1

Høypatogen fugleinfluensa - H5N1

Det finnes en stamme av influensaviruset H5N1 som er svært dødelig for ville fugler og tamme høns (kyllinger, ender osv.). Den har forårsaket store utbrudd i tamme kyllingflokker de siste tiårene. I sjeldne tilfeller har dette viruset smittet mennesker som...