Koranontheiliging in Zweden en Denemarken

Geschreven door Mahima Chhaparia

23 augustus 2023

Affaires | Veiligheid | Situation Room | Reizen

In 2023 vonden er in Zweden en Denemarken een aantal incidenten plaats waarbij Korans werden verbrand en ontheiligd. Deze incidenten hebben zowel nationaal als internationaal de aandacht getrokken en discussies aangewakkerd over religieuze tolerantie, vrijheid van meningsuiting en gemeenschapscohesie. Internationale protesten en verontwaardiging zijn over de hele wereld gemeld, vooral in islamitische landen. Na de verbrandingen in Zweden werden er ook incidenten met Koranverbrandingen gemeld in Denemarken. 

Incidenten 

In januari 2023 verbrandde de Zweedse politicus Rasmus Paludan een kopie van de Koran buiten de Turkse ambassade in Stockholm. Als vergelding schortten de Turkse autoriteiten de gesprekken over het Zweedse NAVO-lidmaatschap kort op. In juli, tijdens Eid al-Adha, scheurde de Irakese vluchteling Salwan Momika een kopie van de Koran, legde er een reep spek op en stak het in brand voor de moskee van Stockholm. Dit incident werd gevolgd door talrijke aanvragen voor vergunningen om de Koran en andere religieuze boeken in Zweden te verbranden. 

In juli 2023 verbrandde de Deense politicus Danske Patrioter een kopie van de Koran buiten de Iraakse ambassade in Kopenhagen. De volgende dag werden kopieën verbrand bij de Egyptische en Turkse ambassades in Kopenhagen. Onder leiding van een groep met de naam Deense Patriotten werden in juli minstens 10 kopieën verbrand in Denemarken. 

Protesten en internationale reactie 

De incidenten werden gevolgd door protesten, vooral buiten de Zweedse en Deense ambassades, in verschillende landen. In juli bestormden demonstranten de Zweedse ambassade in Bagdad en staken het gebouw in brand. De regering van Irak zette de Zweedse ambassadeur het land uit en schortte alle diplomatieke banden met Zweden op. Ze hebben de werkvergunningen van verschillende Zweedse bedrijven in het land ingetrokken. De Iraakse autoriteiten hebben ook Denemarken gewaarschuwd. Afghanistan heeft alle activiteiten met Zweden verboden totdat er excuses zijn aangeboden. Iran heeft de doodstraf geëist voor de daders. De Marokkaanse regering heeft haar ambassadeur uit Zweden teruggeroepen. Andere landen waaronder Turkije, Jordanië, Indonesië, Egypte en Israël veroordeelden de incidenten. 

Antwoord van de overheid 

De Zweedse regering reageerde door opnieuw te bevestigen dat haar land gehecht is aan de vrijheid van meningsuiting en benadrukte tegelijkertijd de noodzaak van verantwoordelijk en respectvol gedrag. Regeringsfunctionarissen veroordeelden het verbranden van Korans als daden die verdeeldheid en gebrek aan respect bevorderen. In augustus verhoogde de Zweedse veiligheidsdienst het terroristische dreigingsniveau van niveau 3 ('verhoogd') naar niveau 4 ('hoog') op een schaal van 5 niveaus. De Zweedse autoriteiten hebben ook de grenscontroles en identiteitscontroles aan grensovergangen opgevoerd en verscherpt. De Zweedse premier Ulf Kristersson zei dat Zweden zich in de ernstigste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog bevindt. 

De Deense autoriteiten hebben de verbrandingen veroordeeld als zeer beledigend en niet representatief voor de Deense waarden. Denemarken heeft ook de grenscontroles verscherpt. 

Zweden en Denemarken hebben enkele van de meest liberale wetten, die opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. In Zweden en Denemarken werden wetten die godslastering strafbaar stelden respectievelijk in 1970 en 2017 ingetrokken. In Zweden moet een vergunning worden aangevraagd bij de politie, waarbij weigering afhankelijk is van de openbare veiligheid. In Denemarken moet de politie op de hoogte worden gesteld van geplande protesten. De Zweedse regering onderzoekt mogelijke wijzigingen van de wetten op de openbare orde om dergelijke situaties in goede banen te leiden. Denemarken is actief op zoek naar een "juridisch instrument" waarmee kan worden ingegrepen als protesten geacht worden aanzienlijke negatieve gevolgen voor het land te hebben, met name op het gebied van veiligheid.

Conclusie 

De internationale reactie op de Koranverbrandingen in Zweden en Denemarken laat goed zien hoe geïsoleerde acties kunnen doorwerken in bredere veiligheidsoverwegingen en de reisperceptie van de meest onwaarschijnlijke landen kunnen beïnvloeden. De resulterende protesten, diplomatieke uitwijzingen en oproepen tot actie weerspiegelen ook het verband tussen religieuze identiteit en politieke uitingen in de moderne wereld van vandaag. Als de twee landen proberen om de nasleep aan te pakken door sommige rechten te beperken, is een binnenlandse reactie onvermijdelijk. 

Voor meer informatie over de huidige gebeurtenissen, abonneer u op onze blog. Volg voor meer updates op Sitata.

Volg en like ons:

Verwante artikelen

A Guide to the Opening Ceremony of the Paris 2024 Olympics

A Guide to the Opening Ceremony of the Paris 2024 Olympics

The 2024 Olympic and Paralympic Games will be held in Paris, France from 26 July to 11 August 2024. Paris’ iconic landmarks have been transformed into sporting arenas to offer spectators an unparalleled experience and provide an outstanding backdrop for sporting...

Discover Paris Off the Beaten Path: Unveiling Hidden Gems

Discover Paris Off the Beaten Path: Unveiling Hidden Gems

When people think of Paris, iconic images like the Eiffel Tower, Louvre Museum, and Notre-Dame Cathedral often come to mind. While these landmarks are undoubtedly impressive, there's a lesser-known side to the City of Light that unveils its true charm and character....