Medeoprichter Sitata benoemd tot Ebola Incident Manager voor Latijns-Amerika

Geschreven door Adam

30 oktober 2014

Business

Medeoprichter Sitata benoemd tot Ebola Incident Manager voor Latijns-Amerika

We zijn verheugd aan te kondigen dat onze medeoprichter, Dr. Ronald St. John, steun zal verlenen aan de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatiedie optreedt als de Ebola Incident Manager voor Latijns-Amerikaanse landen.

Er bestaat een groeiende, wereldwijde bezorgdheid dat Ebola zich vanuit West-Afrika naar andere delen van de wereld zal verspreiden. Door het snelle, wereldwijde luchtverkeer worden bevolkingsgroepen in andere landen blootgesteld aan potentiële gevallen van ebola die ongewild zouden kunnen reizen tijdens de lange incubatieperiode van de ziekte.

De landen hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat hun gezondheidszorgstelsels voorbereid zijn op een onverwacht geval van deze ernstige ziekte. Rons ervaring met het voorbereiden en reageren op noodsituaties in de gezondheidssector zal een belangrijke troef zijn bij dit initiatief.

Als voormalig directeur-generaal van het Federal Centre for Emergency Preparedness and Response van het Public Health Agency van Canada heeft Ron tijdens zijn ambtstermijn diverse crises beheerd. Gedurende meerdere jaren leidde Ron de Canadese reactie op de 9/11 aanvallen, de miltvuuraanslagen van 2001, de SARS-epidemie in 2002en het draaiboek voor de H1N1-epidemie in 2009.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat zich in veel landen gevallen van ebola zullen voordoen, is het absoluut noodzakelijk dat de gezondheidsstelsels, inclusief het ziekenhuispersoneel, worden opgeleid en beschermd voor het geval dat.

De lange incubatietijd van ebola maakt het vrijwel onmogelijk om te voorkomen dat iedereen die de ziekte bij zich draagt een land binnenkomt. Ron benadrukt dat de belangrijkste screening vindt plaats op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar iedereen ondervraagd moet worden over niet alleen zijn reisgeschiedenis, maar ook die van zijn familie.

Hoewel Ron actief zal werken aan strategieën en beleid voor Latijns-Amerikaanse landen, zullen ons reisadviesteam en zijn diensten niet worden verstoord.

Volg en like ons:

Verwante artikelen

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid  Them

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid Them

Paris attracts millions of tourists each year, thanks to its romantic ambiance, magnificent landmarks, and rich history. Unfortunately, like many other tourist spots, the city’s popularity also makes it a hub for various scams that target innocent visitors. These...

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Parisians rely on the RER train network to navigate the city and its suburbs. Mastering the RER unlocks a more authentic travel experience, especially during events like the Olympics. Let's navigate the RER like Parisians! The Paris RER or Réseau Express Régional is a...