Villkor och bestämmelser

Dessa villkor ("villkor", "villkor") reglerar ditt förhållande till https://www.sitata.com webbplats och Sitata mobilapplikation ("tjänsten") som drivs av Sitata Inc ("vi", "vi" eller "vår").

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår webbplats och Sitata-mobilapplikation ("Tjänsten").

Din tillgång till och användning av tjänsten bygger på att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att gå in i eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor och accepterar alla rättsliga konsekvenser. Om du inte godkänner dessa villkor, helt eller delvis, får du inte använda tjänsten.

Dessa villkor är ett tillägg till, och påverkar, ändrar eller modifierar inte andra avtal som du har upprättat genom köp av reseskyddsplaner eller försäkringsprodukter och -tjänster som fastställer ytterligare villkor mellan dig, Sitata och eventuella försäkringsgivare, producenter, mellanhänder, skadereglerare och resehjälpsorganisationer.

Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten ("köp") kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, men inte begränsat till, ditt kreditkortsnummer, ditt kreditkorts utgångsdatum, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du försäkrar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med köpet, och att (ii) den information du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att lämna sådan information ger du oss rätt att tillhandahålla informationen till tredje part för att underlätta genomförandet av köp.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning när som helst av vissa skäl, inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet av produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning om bedrägeri eller en obehörig eller olaglig transaktion misstänks. Vi kan inte hållas ansvariga för att köpet inte kan genomföras eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå för dig.

Tillgänglighet, fel och felaktigheter

För att kunna erbjuda exceptionell service och noggrannhet uppdaterar vi regelbundet produkterna och tjänsterna i tjänsten.

Vi kan inte och garanterar inte att informationen är korrekt eller fullständig, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

Trots våra ansträngningar kan de produkter eller tjänster som finns tillgängliga i vår tjänst innehålla ett fel i priset, vara felaktigt beskrivna eller vara otillgängliga.

Vi kan drabbas av förseningar när vi uppdaterar information i tjänsten och i vår annonsering på andra webbplatser.

Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (kollektivt kallade "kampanjer") som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa villkor. Om du deltar i någon kampanj bör du läsa igenom de tillämpliga reglerna och vår sekretesspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa villkor gäller reglerna för kampanjen.

Kampanjerna kan vara tillgängliga under en begränsad tid.

Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten faktureras på abonnemangsbasis ("Abonnemang"). Du kommer att faktureras i förväg, vilket också kan vara återkommande och periodiskt ("Faktureringscykel"). Faktureringscyklerna fastställs antingen för en fast period, dagligen eller årligen, beroende på vilken typ av abonnemangsplan du väljer när du köper en prenumeration.

I slutet av varje faktureringscykel kan din prenumeration förnyas automatiskt på exakt samma villkor om du inte avbryter den eller Sitata Inc avbryter den. Du kan avbryta förnyelsen av din prenumeration antingen via din kontohanteringssida online eller genom att kontakta Sitata Inc:s kundtjänst.

En giltig betalningsmetod, t.ex. ditt kreditkort, krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska förse Sitata Inc med korrekt och fullständig faktureringsinformation som kan omfatta fullständigt namn, adress, delstat, postnummer, telefonnummer och giltig information om betalningsmetod. Genom att lämna sådan betalningsinformation godkänner du automatiskt Sitata Inc att debitera alla Prenumerationsavgifter som uppkommer via ditt konto till sådana betalningsinstrument.

Om den automatiska faktureringen av någon anledning inte fungerar, kommer Sitata Inc att utfärda en elektronisk faktura som anger att du måste fortsätta manuellt, inom en viss tidsfrist, med full betalning som motsvarar faktureringsperioden som anges på fakturan.

Ändringar i avgifterna

Sitata Inc kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Varje ändring av abonnemangsavgiften träder i kraft i slutet av den då aktuella faktureringscykeln.

Sitata Inc kommer att ge dig ett rimligt förhandsbesked om eventuella ändringar av abonnemangsavgifterna för att ge dig möjlighet att säga upp ditt abonnemang innan ändringen träder i kraft.

Din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringen av Prenumerationsavgiften har trätt i kraft utgör ditt samtycke till att betala den ändrade Prenumerationsavgiften.

Sitata förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, våra tjänster (eller någon del av dem) med eller utan förvarning.

Sitata kan inte hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avbrott eller upphörande av tjänsterna.

Återbetalningar

Vissa reseskyddsplaner och abonnemang kan erbjuda en "free look-period" som definierar villkoren för återbetalning. Kontrollera din plan för exakta detaljer.

Utom när det krävs enligt lag kan andra betalda avgifter för abonnemanget eller reseskyddsplanen inte återbetalas.

En avbokningsavgift på 5% tillkommer om du avbokar en planerad tid mer än 48 timmar före tid. Avbokningar med mindre än 48 timmars varsel eller om du inte kommer till din planerade tid kommer inte att återbetalas.

Innehåll

Vår tjänst gör det möjligt för dig att lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt göra viss information, text, grafik, videor eller annat material ("innehåll") tillgängligt. Du är ansvarig för det innehåll som du lägger upp i tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att lägga upp innehåll i tjänsten ger du oss rätten och licensen att använda, ändra, visa offentligt, reproducera och distribuera sådant innehåll i och genom tjänsten. Du behåller alla dina rättigheter till innehåll som du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens innefattar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehåll i enlighet med dessa villkor.

Du försäkrar och garanterar att: (i) att innehållet är ditt (du äger det) eller att du har rätt att använda det och ge oss de rättigheter och licenser som anges i dessa villkor, och (ii) att publiceringen av ditt innehåll på eller via tjänsten inte kränker någons integritets-, publicitets-, upphovsrätts-, avtals- eller andra rättigheter.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att blockera eller ta bort kommunikation eller material som vi anser vara: (a) kränkande, ärekränkande eller obscent; (b) bedrägligt, vilseledande eller vilseledande; (c) ett brott mot en upphovsrätt, ett varumärke eller en annan immateriell rättighet som tillhör någon annan; (d) stötande eller på annat sätt oacceptabelt för oss efter eget gottfinnande.

Du bekräftar att vi, genom att ge dig möjlighet att visa och distribuera användargenererat innehåll i tjänsten, endast agerar som en passiv kanal för sådan distribution och att vi inte åtar oss några skyldigheter eller något ansvar i samband med innehåll eller aktiviteter i tjänsten.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder som utförs med ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord används i vår tjänst eller i en tredjepartstjänst.

Du samtycker till att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du får kännedom om ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda en annan persons eller enhets namn som användarnamn eller ett namn som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter som tillhör en annan person eller enhet än du utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som på annat sätt är stötande, vulgärt eller obscent.

Du måste vara en människa. Konton som registrerats med hjälp av programvara ("robotar") eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna. Du är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto (även om aktiviteten utförs av andra som har konton under ditt konto).

Verbalt, fysiskt, skriftligt eller annat missbruk (inklusive hot om missbruk eller vedergällning) av en Sitata-kund, anställd, medlem eller tjänsteman leder till omedelbar uppsägning av kontot.

Policy för upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på tjänsten bryter mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter ("intrång") för någon person.

Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av en sådan, och du anser att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång som äger rum via tjänsten, måste du lämna in ditt meddelande skriftligen till "Copyright Infringement" på följande adress och inkludera en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget i ditt meddelande.

Du kan hållas ansvarig för skadestånd (inklusive kostnader och advokatarvoden) för att du felaktigt har uppgett att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och allt innehåll, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik eller kod, är Sitata Inc:s egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärken, databaser och andra immateriella rättigheter. Du får visa och kopiera, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från tjänstens olika områden endast för eget icke-kommersiellt bruk eller för att göra en beställning hos Sitata Inc. All annan användning är strängt förbjuden och kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Dessa villkor ger dig ingen licens att använda Sitata Inc:s eller dess dotterbolags varumärken. Du samtycker vidare till att inte använda, ändra eller ta bort några meddelanden om äganderätt från material som laddas ner från tjänsten.

Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Sitata Inc.

Sitata Inc har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att Sitata Inc inte ska vara ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyerna för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Resebistånd

Sitata gör det möjligt för resemedicinska kliniker, sjukvårdspersonal, medicinskt inriktade företag och resepersonal att erbjuda rekommendationer, konsultationer och möten till resenärer. Den information och de rekommendationer som skapas för en resenär med hjälp av Sitatas plattform är den enhetens råd eller åsikt och inte Sitatas råd. Sitata ansvarar inte för de rekommendationer du får.

Du samtycker till att du kanske inte kan ha en relation mellan läkare och patient med den medicinska experten på grund av de rättsliga begränsningarna på vissa platser. Du samtycker också till att alla kostnader som visas för ett läkarbesök endast gäller för en konsultation, om inget annat anges. Beroende på vilken typ av möte du bokar kan du vara ansvarig för eventuella extra avgifter för mediciner, laboratorietester, telefondata eller andra avgifter som du kan ådra dig till följd av att du använder tjänsten.

Den information och de rekommendationer som Sitata tillhandahåller är endast i utbildningssyfte och är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning från din vårdgivare. Vi uppmuntrar och rekommenderar dig att söka professionell medicinsk rådgivning innan du påbörjar dina resor, eftersom din vårdgivare känner till din sjukdomshistoria och är medveten om eventuella medicinska tillstånd som skulle motsäga de råd som Sitata ger. I alla fall ska råd från din personliga vårdgivare ha företräde framför all information som tillhandahålls av Sitata. Ingenting som du kan läsa från våra tjänster eller som på annat sätt tillhandahålls dig av Sitata ska tolkas som diagnostisk information eller medicinsk rådgivning.

Tillgängligheten, kvaliteten, resultaten eller effekterna av medicinsk behandling, laboratorietest, resehjälp av något slag, sjukhusvistelse, transport eller ditt misslyckande med att få något av ovanstående är inte Sitatas eller något företag eller organ som tillhandahåller tjänster på dess vägnar ansvar.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i Villkoren ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Sitata Inc, dess huvudmän, tjänstemän, styrelseledamöter, direktörer, representanter, anställda, entreprenörer, licensgivare, licenstagare, leverantörer och agenter skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, skyldigheter, kostnader, åtgärder eller krav.

Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: (a) juridiska avgifter och redovisningsavgifter till följd av din användning av tjänsten, (b) ditt brott mot något av dessa villkor, (c) allt du lägger upp på eller laddar upp till tjänsten, och (d) all aktivitet som är relaterad till ditt konto. Detta omfattar alla oaktsamma eller olagliga handlingar av dig, alla personer eller enheter som får tillgång till tjänsten med hjälp av ditt konto, oavsett om sådan tillgång erhålls genom bedrägliga eller olagliga medel.

Begränsning av ansvar

Sitata Inc, dess styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag ska inte vara ansvariga för någon förlust eller skada, direkt eller indirekt, tillfällig, särskild, följd- eller straffskada, inklusive men inte begränsat till ekonomisk förlust, förlust eller skada på elektroniska medier eller data, goodwill eller andra immateriella förluster, som är resultatet av (i) din åtkomst till eller användning av Tjänsten; (ii) din oförmåga att få tillgång till eller använda Tjänsten; (iii) någon tredje parts beteende eller innehåll på eller i samband med tjänsten; (iv) innehåll som erhållits från eller via tjänsten; och (v) obehörig åtkomst till, användning av eller ändring av dina överföringar eller ditt innehåll, oavsett om det grundar sig på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller andra rättsliga anspråk, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om en åtgärd som anges här visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som erhålls av dig eller från Sitata eller genom eller från tjänsterna ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

Sitata varken försäkrar eller garanterar dig att: (1) din användning av tjänsterna kommer att uppfylla dina krav; (2) din användning av tjänsterna kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller fri från fel; eller (3) all information som du får som ett resultat av din användning av dessa tjänster kommer att vara korrekt eller tillförlitlig.

Sitata gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna för något ändamål, och inkluderingen eller erbjudandet av produkter eller tjänster i våra tjänster innebär inte att Sitata godkänner eller rekommenderar sådana produkter eller tjänster. All sådan information, programvara, produkter och tjänster tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon som helst garanti. Sitata frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på denna information, programvara, produkter och tjänster, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång.

Sitata ansvarar inte för personskador, dödsfall, egendomsskador eller andra skador eller kostnader som uppstår till följd av användningen av Sitatas tjänster. Under inga omständigheter ska Sitata vara ansvarig för direkta, indirekta, straffrättsliga, tillfälliga, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av, eller på något sätt är kopplade till, din tillgång till, visning av eller användning av Sitatas tjänster eller till förseningen eller oförmågan att få tillgång till, visa eller använda dess tjänster (inklusive, men inte begränsat till, din tillit till yttranden som förekommer i Sitatas tjänster); eventuella datavirus, information, programvara, länkade webbplatser, produkter och tjänster som erhålls via Sitatas tjänster, medicinsk eller hälsorelaterad information som levereras till dig via Sitatas tjänster, intressepunkter och platsbaserad information eller som på annat sätt uppstår i samband med åtkomst till, visning av eller användning av våra tjänster) oavsett om det grundar sig på teorier om vårdslöshet, kontrakt, skadestånd, strikt ansvar eller annat, och även om Sitata har informerats om möjligheten av sådana skador.

Om Sitata, trots begränsningen ovan, befinns vara ansvarig för förlust eller skada som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplad till någon av de händelser som beskrivs ovan, kommer Sitatas ansvar under inga omständigheter att överstiga de serviceavgifter som du betalat till Sitata i samband med sådana transaktioner av Sitatas tjänster.

Begränsningen av ansvaret återspeglar riskfördelningen mellan parterna. De begränsningar som anges i detta avsnitt kommer att bestå och gälla även om någon begränsad åtgärd som anges i dessa villkor visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte. De ansvarsbegränsningar som anges i dessa villkor är till förmån för Sitata.

Ansvarsfriskrivning och icke-avstående av rättigheter

Sitata Inc. ger inga garantier, framställningar eller garantier av något slag när det gäller webbplatsen och tillhörande teknik. Alla påstådda tillämpliga garantier, villkor och bestämmelser utesluts i den utsträckning som lagen tillåter. Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i den form den är tillgänglig. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke överträdelse eller prestanda, med undantag för vad som föreskrivs i lagarna i någon provins i Kanada. I sådana fall ska provinsiallagen tillämpas i den utsträckning som krävs.

Sitata Inc, dess dotterbolag, dotterbolag och licensgivare garanterar inte att a) tjänsten kommer att fungera utan avbrott, vara säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, b) eventuella fel eller brister kommer att rättas till, c) tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller d) resultatet av användningen av tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Om du bryter mot något av dessa villkor och Sitata Inc väljer att inte agera omedelbart, eller väljer att inte agera alls, har Sitata Inc fortfarande rätt till alla rättigheter och åtgärder vid ett senare tillfälle, eller i någon annan situation, där du bryter mot dessa villkor. Sitata Inc avstår inte från någon av sina rättigheter. Sitata Inc ska inte vara ansvarig för något påstått brott mot dessa villkor som orsakas av omständigheter utanför dess kontroll. En person som inte är en part i dessa villkor har ingen rätt till verkställighet.

Du får inte tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra dina rättigheter enligt dessa villkor.

Undantag

Såsom anges ovan tillåter vissa jurisdiktioner inte uteslutning av vissa garantier eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, så begränsningarna ovan kanske inte gäller för dig. Provinslagar i Kanada kan vara tillämpliga på vissa produkter och tjänster som tillhandahålls.

Meddelanden om upphovsrätt och varumärken

Allt innehåll på denna webbplats och i tjänsterna är: ©2024 Sitata Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Sitata ansvarar inte för innehållet på webbplatser som drivs av andra parter än Sitata. Sitata, Sitata.com och Sitata-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sitata i Kanada, USA och/eller andra länder.

Du får inte duplicera, kopiera eller återanvända någon del av HTML/CSS eller visuella designelement i tjänsterna eller tillhörande programvara utan uttryckligt skriftligt tillstånd.

Förbjuden verksamhet

Innehållet och informationen på den här webbplatsen och tjänsterna, liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, tillhör oss eller våra leverantörer och tillhandahållare. Även om du får göra begränsade kopior av din reseinformation (och relaterade dokument) för resor samtycker du till att inte på annat sätt ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivatverk från, överföra eller sälja eller återförsälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från våra tjänster. Dessutom samtycker du till att inte:

  1. Använda våra tjänster eller dess innehåll i kommersiellt syfte utan uttryckligt tillstånd från Sitata via en kommersiell kontotyp.
    Få tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information i våra tjänster med hjälp av robotar, spiders, scrapers eller andra automatiserade medel eller manuella processer för något ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
  2. Överträda begränsningarna i alla rubriker för uteslutning av robotar som ges av våra tjänster eller kringgå eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa tillgången till våra tjänster.
  3. Vidta någon åtgärd som innebär eller kan innebära, enligt vår bedömning, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på eller användning av vår infrastruktur.
  4. "Ramma", "spegla" eller på annat sätt införliva någon del av våra tjänster eller dess innehåll på någon annan webbplats utan vårt skriftliga förhandstillstånd.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras av, tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och lagarna i Kanada, i tillämpliga delar.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol med behörig jurisdiktion, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst och ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller andra, om tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor. Om en ändring är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring bestäms efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, bör du sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta kontakta oss.

AH-4684