Bör du ta antibiotika vid resenärsdiarré?

Skrivet av Madeline Sharpe

2 mars 2015

Hälsa | Resor

Bör du ta antibiotika vid resenärsdiarré?

Du är på resa och får plötsligt en mild till måttlig diarré. Vad ska du göra? Ska du ta antibiotikan som du hade med dig? Ska du gå till ett lokalt apotek och se vilken antibiotika du kan få? Kanske inte.

A nyligen genomförd studie har rapporterat att internationella resenärer, särskilt de som reser till Sydostasien och som drabbas av resenärsdiarré, löper stor risk att få vissa superbakterier (så kallade beta-laktamasproducerande Enterobacteriaceae - BL-PE) som är mycket resistenta mot antibiotika. Förekomsten av BL-PE var 11 procent hos dem utan resenärsdiarré (TD) eller antibiotikaanvändning, 21 procent hos dem med TD och utan antibiotikaanvändning och 37 procent hos dem med både TD och antibiotikaanvändning. För Sydostasien steg dessa siffror dock till 14, 37 respektive 69 procent hos resenärer till Sydostasien och till 23, 47 respektive 80 procent hos resenärer till Sydasien.

Slutsats: Användning av antibiotika av personer med mild till måttlig resenärsdiarré ökar faktiskt mängden antibiotikaresistenta stammar i din tarm. Så småningom kommer dessa stammar att gradvis försvinna under en period av cirka 6 månader. Vid mild till måttlig sjukdom ska du bara ta vätska och försöka undvika antibiotika om inte diarrén kvarstår eller blir värre.

Tack till Isriya Paireepairit för det foto som används som bild på bilden.

Följ och gilla oss:

Relaterade artiklar

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid  Them

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid Them

Paris attracts millions of tourists each year, thanks to its romantic ambiance, magnificent landmarks, and rich history. Unfortunately, like many other tourist spots, the city’s popularity also makes it a hub for various scams that target innocent visitors. These...

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Parisians rely on the RER train network to navigate the city and its suburbs. Mastering the RER unlocks a more authentic travel experience, especially during events like the Olympics. Let's navigate the RER like Parisians! The Paris RER or Réseau Express Régional is a...