Första fallet av ebola konstaterat utanför Västafrika - karantän har införts

Skrivet av Ronald St. John

6 oktober, 2014

Hälsa | Resor

Första fallet av ebola konstaterat utanför Västafrika - karantän har införts

En person från Liberia flög till Texas för att besöka familj och blev sjuk efter ankomsten. Han åkte till sjukhuset men skickades hem.. Två dagar senare förvärrades hans sjukdom och när han återvände till sjukhuset misstänkte man ebolasmitta. Patienten placerades omedelbart i fullständig isolering för att förhindra spridning av sjukdomen. inom sjukhusmiljön. Detta är den första personen som diagnostiserats med ebola utanför de eboladrabbade länderna i Västafrika.

Under resan hade han inga symtom och kunde därför inte överföra sjukdomen till medpassagerare eller andra personer som han kom i kontakt med under resan. Ebolaviruset överförs inte förrän symtom utvecklas efter inkubationstiden som kan vara upp till 21 dagar. Även då, när symtomen börjar, överförs det inte via luften. Det krävs nära kontakt med en persons svett, blod, tårar, kräkningar eller diarré för att bli smittad.

Innan han lades in på sjukhus, och medan han hade symtom, hade han nära kontakt med 12-18 personer. De närmaste familjekontakterna har placerats i karantän i sitt hem. Av försiktighetsskäl har upp till 100 personer kontaktats och en handfull övervakas. Hittills har ingen av dem som tros ha haft kontakt med patienten visat symptom på ebola.

Med den pågående ebolaepidemin i Guinea, Liberia och Sierra Leone var det oundvikligt att en person som hade viruset i sin inkubation skulle resa till ett annat land och bli sjuk.

Dussintals personer har faktiskt kontrollerats för viruset vid ankomsten till flygplatser i många olika länder. Med undantag för fallet i Texas har alla tester hittills varit negativa. En del av resenärerna visade sig ha malaria, en vanlig infektion i dessa länder.

I högt utvecklade länder med sofistikerade smittskyddsrutiner på sjukhusen är risken för spridning mycket liten, förutom kanske ett par nära kontakter till det första fallet. Hotet mot lokalbefolkningen i Dallas eller någon annanstans är alltså litet.

The Världshälsoorganisationen har uppmanat alla länder att vara vaksamma och att vid behov inleda isolerings- och karantänförfaranden.

Följ och gilla oss:

Relaterade artiklar

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid  Them

Nine Most Common Scams in Paris and Tips to Avoid Them

Paris attracts millions of tourists each year, thanks to its romantic ambiance, magnificent landmarks, and rich history. Unfortunately, like many other tourist spots, the city’s popularity also makes it a hub for various scams that target innocent visitors. These...

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Parisians rely on the RER train network to navigate the city and its suburbs. Mastering the RER unlocks a more authentic travel experience, especially during events like the Olympics. Let's navigate the RER like Parisians! The Paris RER or Réseau Express Régional is a...