MERS-coronavirus i Sydkorea - Vad är det?

Skrivet av Madeline Sharpe

juni 8, 2015

Hälsa | Resor

MERS-coronavirus i Sydkorea - Vad är det?

Över 20 000 turister har ställt in resor till Sydkorea. Hur kommer det sig? Och regeringen har stängde mer än 1 850 skolor i hela landet på grund av föräldrarnas oro? Över vad?

Det som är stort i pressen just nu och som orsakar onödig oro i Sydkorea är uppkomsten av ett luftvägsvirus som kallas Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus eller kort sagt MERS-CoV. Detta virus dök upp i Saudiarabien för ett par år sedan och orsakade allvarlig lunginflammation och ofta dödsfall, särskilt hos äldre personer med kroniska sjukdomar och hos vissa anställda inom sjukhusvården. Även om det fortfarande pågår mycket forskning är ett par saker klara:

  1. Kameler bär på viruset, blir lindrigt sjuka av det och kan överföra det till människor;
  2. Vårdpersonal kan smittas av patienterna om de inte använder lämpliga personliga skyddsutrustning;
  3. Personer som har nära personlig kontakt med en smittad person, t.ex. när de ger vård, kan bli smittade.
  4. Viruset överförs inte lätt från person till person, utom under de omständigheter som beskrivits ovan.

Nästan alla fall i världen har inträffat i Saudiarabien, men det har förekommit några sporadiska fall i andra länder via resenärer från Mellanöstern.

Ok, nu till Sydkorea. Hur kom MERS-CoV dit? I mitten av maj blev en affärsresenär som besökte flera länder i Mellanöstern, bland annat Saudiarabien, smittad och återvände till Sydkorea under inkubationsperioden. När han insjuknade i MERS-viruset besökte han flera sjukhus och lades slutligen in på sjukhus. Under denna tid smittades många personer som arbetade, besökte eller bodde på vissa sjukhus, inklusive vårdpersonal som inte visste att resenären hade MERS. Som ett resultat av detta har antalet fall ökat till 87, med 6 dödsfall.

Hur stort är då hotet? Inte särskilt. För det första har alla fall hittills varit förknippade med sjukhus där sjuka patienter vårdats. Det finns inga tecken på att det sker en omfattande överföring från person till person i det allmänna samhället. Hälsomyndigheterna vidtar lämpliga åtgärder för att begränsa spridningen, t.ex. genom att sätta sjukhus och kliniker i högsta beredskap, se till att lämpliga smittskyddsåtgärder vidtas och identifiera alla personer (2 300 hittills) som har besökt de drabbade sjukhusen och sätta dem i karantän på vårdinrättningar eller i hemmet. Alla nya fall isoleras omedelbart.

Om du inte har nära personlig kontakt med en smittad person, dvs. inte ger vård eller söker vård på något av de drabbade sjukhusen, är din risk i stort sett noll. Och du behöver inte ställa in din resa till Sydkorea. Världshälsoorganisationen har inte meddelat några reserestriktioner för Sydkorea.

Om du fortfarande är oroligSå här ser en MERS-infektion ut. Symtomen på MERS-CoV-infektion varierar från nästan inga symtom eller milda luftvägssymptom till allvarlig akut luftvägssjukdom och död. Det börjar med feber, hosta och andnöd. Lunginflammation är ett vanligt fynd, men förekommer inte alltid. Gastrointestinala symtom, inklusive diarré, har också rapporterats. Svår sjukdom kan orsaka andningssvikt som kräver avancerad medicinsk vård. Det kan vara en allvarlig sjukdom, och i hela världen har cirka 36% av de rapporterade patienterna med MERS-CoV avlidit. Det finns för närvarande inget vaccin eller någon specifik behandling.

Men i slutändan - om du planerar en resa till Sydkorea är det inga problem. Njut av det.

Bild av MERS coronavirus källa: http://nvonews.com/

Följ och gilla oss:

Relaterade artiklar

Israel, Palestina och ditt försäkringsskydd

Israel, Palestina och ditt försäkringsskydd

För närvarande har Sitata identifierat och kommunicerat med alla resenärer som berörs av de aktuella händelserna. Om du planerar att resa till Israel eller de palestinska territorierna inom en snar framtid, vänligen informera dig om följande. Vår försäkringsgivare, United...