Integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 1 februari 2023

Sitata, Inc ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen https://www.sitata.com, API och Sitatas mobilapplikation (nedan kallad "tjänsten").

Den här sidan informerar dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har i samband med dessa uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du att vi samlar in och använder information i enlighet med denna policy. Om inget annat definieras i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolicy samma betydelse som i våra villkor.

Ytterligare sekretessvillkor kan gälla om du har köpt en reseskyddsplan eller en försäkringsprodukt som fastställer ytterligare villkor mellan dig, Sitata och eventuella försäkringsgivare, producenter, mellanhänder, skadereglerare och resebiståndsorganisationer.

Definitioner

 • Service
  Tjänsten är webbplatsen https://www.sitata.com, API och Sitatas mobilapplikation som drivs av Sitata, Inc.

 • Personuppgifter
  Personuppgifter är uppgifter om en levande person som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller utifrån dessa och annan information som vi har eller sannolikt kommer att få tillgång till).

 • Användningsuppgifter
  Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (t.ex. längden på ett sidbesök).

 • Cookies
  Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

 • Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller i samverkan med andra personer) bestämmer i vilket syfte och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas. I denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

 • Personuppgiftsbiträden (eller tjänsteleverantörer)
  Personuppgiftsbiträde (eller tjänsteleverantör): varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Vi kan använda oss av olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

 • Registrerad (eller användare)
  Registrerad person är varje levande individ som använder vår tjänst och som är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information i olika syften för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster till dig.

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, postnummer, stad
 • Cookies och användningsuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering eller instruktionerna i e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsuppgifter

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten via en mobil enhet ("användningsdata").

Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten med en mobil enhet kan dessa användningsdata innehålla information som t.ex. vilken typ av mobil enhet du använder, ditt unika ID för din mobila enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Platsuppgifter

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsuppgifter"). Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera lokaliseringstjänster när du använder vår tjänst via inställningarna på din enhet.

Uppgifter om spårning och kakor

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi lagrar viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, t.ex. beacons, taggar och skript, för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

 • Sessionscookies. Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.
 • Cookies för preferenser. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av uppgifter

Sitata, Inc använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det.
 • För att ge kundsupport
 • För att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst.
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte få sådan information.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beror Sitata, Inc:s rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhanget där vi samlar in dem.

Sitata, Inc kan behandla dina personuppgifter av följande skäl:

 • Vi behöver utföra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Behandlingen sker i vårt legitima intresse och det åsidosätts inte av dina rättigheter.
 • För betalningshantering
 • För att följa lagen

Lagring av uppgifter

Sitata, Inc kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Sitata, Inc kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre perioder.

Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Nederländerna och lagrar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Sitata, Inc kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Affärstransaktion

Om Sitata, Inc är involverad i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan Sitata, Inc vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Rättsliga krav

Sitata, Inc kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara Sitata, Inc:s rättigheter och egendom.
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten.
 • För att skydda den personliga säkerheten för användarna av tjänsten eller allmänheten.
 • För att skydda sig mot juridiskt ansvar

Uppgifternas säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. 

Vår policy för "Do Not Track"-signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Do Not Track genom att gå till inställningar i din webbläsare. Vi stöder inte officiellt Do Not Track ("DNT").

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter när det gäller dataskydd. Sitata, Inc strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du få tillgång till, uppdatera eller begära att dina personuppgifter raderas direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig.

 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

 • Rätten till invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.

 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst om Sitata, Inc. förlitade sig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi kan be dig bekräfta din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Analyser

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics
  Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar trafiken på webbplatsen. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

  Mer information om Googles sekretesspolicy finns på Googles webbsida Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy

Beteendebaserad marknadsföring

Sitata, Inc använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

 • Google Ads (AdWords)
  Google Ads (AdWords) remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

  Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonserna i Google Display Network genom att besöka sidan Google Ads Settings (inställningar för Google Ads): http://www.google.com/settings/ads

  Google rekommenderar också att du installerar webbläsartillägget Google Analytics Opt-out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökarna möjlighet att förhindra att deras uppgifter samlas in och används av Google Analytics.

  Mer information om Googles sekretesspolicy finns på Googles webbsida Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster i tjänsten. I det fallet använder vi tredjepartstjänster för betalningshantering (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen lämnas direkt till våra tredjepartsbetalningsaktörer vars användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicy. Dessa betalningsförmedlare följer standarderna i PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att garantera en säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsförmedlare vi arbetar med är:

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig detta via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta kontakta oss.