Varför du som resenär inte kommer att få ebola

Skrivet av Madeline Sharpe

juli 28, 2014

Hälsa | Resor

Varför du som resenär inte kommer att få ebola

Ebolautbrottet som drabbar tre länder i Västafrika får mycket uppmärksamhet i medierna, och det borde det kanske göra eftersom det är den största epidemin av denna sjukdom i historien. Och den kan vara mycket dödlig om man får den; upp till 60 procent av de personer som smittats under detta utbrott har dött.

Sedan epidemin startade i ett avlägset område i Guinea i december förra året och sedan spreds till Liberia och Sierra Leone har det skett följande 1 201 fall med 672 registrerade dödsfall..

Denna virusinfektion är inte lätt att få. . . såvida inte du kommer i nära personlig kontakt med någon som har infektionen. Nära personlig kontakt innebär att man tar hand om någon som är sjuk och kommer i kontakt med hans eller hennes kroppsvätskor (saliv, kräkningar, blod osv.). Om du inte återvänder till en by för att ta hand om en sjuk släkting eller som svar på hans eller hennes död uppfyller du inte dessa kriterier.

Å andra sidan löper du stor risk om du som arbetar inom sjukvården inte är helt täckt från topp till tå när du vårdar ebolapatienter, och en hel del läkare och sjuksköterskor har dött under utbrottet på grund av brist på skyddsutrustning.

Nära personlig kontakt innebär också att man följer kulturella traditioner för att förbereda ett avlidet offer för begravning utan lämpligt skydd. Den avlidna personen kan överföra viruset till exempel vid tvättning och hantering av kroppen.

I princip borde denna sjukdom därför vara lätt att kontrollera med enkla folkhälsoinsatser. Det är bara att hitta de personer som är smittade så snart som möjligt innan de smittar någon annan, få dem till sjukhus för behandling, tillhandahålla skyddsutrustning för vårdpersonalen, hitta och sätta alla kontakter i karantän och kringgå traditionella kulturella begravningsrutiner genom att omedelbart begrava de avlidna. Vad är problemet?

Utmaningarna är inte medicinska utan snarare sociala, kulturella och institutionella. De lokala sjukvårdsinrättningarna i de drabbade länderna saknar till exempel ofta skyddsutrustning och isoleringskapacitet. De kan bli platser för spridning av viruset.

Folket saknar ofta modern kunskap om smittsamma sjukdomar, och en sjuk person kan söka ineffektiv vård hos traditionella helare utan att bli isolerad. Tills personen går till sjukhuset som en sista utväg när den är mycket sjuk, slutar det med att den smittar många av sina närmaste familjemedlemmar som tar hand om den. När den sjuka personen kommer till sjukhuset och ser läkare och sjuksköterskor i full skyddsutrustning med skyddsglasögon och masker kan det vara mycket skrämmande.

Rykten om sjukdomen, t.ex. att västerlänningar och främlingar har introducerat den, är vanliga och avskräcker ofta sjuka människor från att söka vård. Eftersom många människor är fattiga och analfabeter är det inte lätt att förklara hur man får viruset och att man måste ändra ingrodda begravningsrutiner och missriktade föreställningar.

Det är alltså lätt att se hur du som resenär kan undvika att drabbas av denna sjukdom om du vidtar några enkla försiktighetsåtgärder. Det är en sällsynt sjukdom som under de senaste 40 åren har dödat ungefär 2 000 personer sammanlagt. Det är mycket mindre än de miljoner som dödats av malaria, kolera, mässling, diarré, hiv, influensa och många andra "mindre exotiska" infektionssjukdomar i Västafrika.

Slutord: Du som reser till Guinea, Sierra Leone eller Liberia behöver inte oroa dig för ebola. Det finns mycket vanligare risker som du måste tänka på och vidta förebyggande åtgärder för att undvika dem.

Följ och gilla oss:

Relaterade artiklar

Manage your money: Tips and Tricks for Travelling to Paris

Manage your money: Tips and Tricks for Travelling to Paris

When planning a trip to Paris, one of the most important considerations is how to manage your finances while abroad. While it may be tempting to change money before you leave, there are often cheaper and more convenient options available once you arrive. From using...

To Paris! Transportation Guide to Reach Paris during the Olympics

To Paris! Transportation Guide to Reach Paris during the Olympics

Did you check the transport situation of Paris during the Olympics? Have you decided how you’re going to reach the venue? If not, Let us help you! The City of Lights is hosting the most prestigious sporting event in the world - the Olympics. Securing accommodation...