De senaste transportstrejkerna i Tyskland

Skrivet av Mahima Chhaparia

13 mars 2024

Resa

Under de senaste månaderna har Tyskland drabbats av en rad omfattande strejker inom kollektivtrafiken, särskilt inom flyg- och tågtrafiken. Strejkerna har lett till omfattande störningar och kaos för resenärer över hela landet. Strejkerna belyser pågående arbetskonflikter inom transportbranschen, inklusive oro över löner, arbetsvillkor och anställningstrygghet. Under de närmaste månaderna kommer fackföreningar och arbetsgivare att behöva föra konstruktiva samtal för att ta itu med dessa underliggande problem och återställa stabiliteten i Tysklands viktiga transportnät.

Strejker inom luftfartssektorn 

Inom flygsektorn har strejkerna letts av det nationella flygbolaget Lufthansas personal på alla flygplatser. Anställda som är anslutna till Verdi-facket har genomfört flera strejker bara under 2024 och krävt en löneökning på 12,5% eller minst 500 euro mer per månad. Den senaste strejken den 6, 7 och 8 mars ledde till stora störningar i hela Tyskland. Över 1 000 flyg ställdes in per dag, vilket påverkade över 200 000 passagerare. Under de senaste månaderna har det förekommit en liknande mängd inställda och försenade flygningar under strejkdagar på flygplatser som Frankfurt, München och Berlin. Markhanteringstjänster, flygtrafikledning och flygbolagens personal har alla påverkats. Lufthansa har varnat för att strejkerna kommer att leda till en större rörelseförlust än väntat under de första tre månaderna 2024.

Under det senaste året har personal på flera flygplatser också strejkat, vilket har lett till stora störningar. Den senaste strejken ägde rum den 7 mars, då säkerhetspersonal ansluten till Verdi-facket strejkade hela dagen på flygplatserna i Frankfurt och Hamburg för att kräva högre löner. Flygsäkerhetsområdet, passagerarkontrollen, personal- och varukontrollen samt serviceområdena påverkades. Hamburg Airport ställde in alla 141 avgångar som var planerade till den 7 mars. Ankomster var fortfarande möjliga. Frankfurt Airport ställde också in alla avgående passagerarflyg och transporterade endast de som redan var i transit. Störningar rapporterades även på de andra flygplatserna. Andra liknande strejker har tidigare fått liknande konsekvenser. 

Strejker inom järnvägssektorn

Inom järnvägssektorn har strejkerna letts av den statligt ägda järnvägsoperatören Deutsche Bahn. Arbetstagare som är anslutna till det tyska lokförarförbundet (GDL) kräver en minskning av arbetsveckan från 38 till 35 timmar, utan lönesänkning. Under den senaste strejken mellan den 6, 7 och 8 mars körde Deutsche Bahn enligt en nödtidtabell och erbjöd en grundläggande service på långdistans- och regionaltåg. Strejken påverkade även de regionala tågoperatörerna Transdev, AKN Eisenbahn och City-Bahn Chemnitz. Under de senaste månaderna har tågtidtabellerna brutits och många avgångar har ställts in, vilket har lett till att pendlare och resenärer har blivit strandsatta eller sökt alternativa transportalternativ. 

Inverkan 

De senaste strejkerna kommer sannolikt att få ekonomiska återverkningar, inklusive finansiella förluster för flygbolag, järnvägsföretag och flygplatser, samt potentiella långsiktiga effekter på den tyska resebranschens rykte. Strejkerna har påverkat både inrikes- och utrikesresor, och stora flygplatser och järnvägsnät har drabbats av omfattande inställda avgångar och förseningar. I takt med att förhandlingarna mellan fackföreningar och arbetsgivare fortsätter ökar behovet av en snabb lösning. Alla parter måste komma överens om en lösning och samtidigt prioritera minimal påverkan på resenärer och ekonomin. 

För mer information om vad som händer just nu, prenumerera på vår blogg. Följ oss för fler uppdateringar på https://www.instagram.com/safewithsitata/

Följ och gilla oss:

Relaterade artiklar

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Hop on the RER: Explore Paris Like a Pro with This Easy Guide

Parisians rely on the RER train network to navigate the city and its suburbs. Mastering the RER unlocks a more authentic travel experience, especially during events like the Olympics. Let's navigate the RER like Parisians! The Paris RER or Réseau Express Régional is a...

Manage your money: Tips and Tricks for Travelling to Paris

Manage your money: Tips and Tricks for Travelling to Paris

When planning a trip to Paris, one of the most important considerations is how to manage your finances while abroad. While it may be tempting to change money before you leave, there are often cheaper and more convenient options available once you arrive. From using...