Cerberus Värmebölja i Europa 2023

Cerberus Värmebölja i Europa 2023

Om du planerar att besöka Europa i juli-augusti 2023 är det absolut nödvändigt att du känner till den pågående Cerberus-värmeböljan. Cerberus Heatwave är ett naturfenomen som kännetecknas av en extrem och långvarig period med onormalt höga temperaturer. Namnet kommer från...
Schengenvisum - vad är det?

Schengenvisum - vad är det?

Schengenvisum är en resehandling som gör det möjligt för icke-medborgare i Europeiska unionen (EU) att resa in i och resa runt i Schengenområdet. Schengenområdet är en samling av 27 europeiska länder som har avskaffat passkontroller vid sina gemensamma...
Vildbränder i Sibirien - 2023

Vildbränder i Sibirien - 2023

År 2021 sägs de vilda bränderna i Sibirien vara större än alla andra bränder i världen tillsammans. År 2023 rasar skogsbränderna fortfarande. Under de senaste åren har skogsbränder blivit vanliga i Ryssland. De sägs underblåsas av torra och blåsiga...
Pensionsprotesterna 2023 i Frankrike

Pensionsprotesterna 2023 i Frankrike

Frankrike är inte främmande för oroligheter och strejker på grund av pensionsreformer. Det franska pensionssystemet bygger på ett fördelningssystem. Tidigare har det förekommit flera pensionsrelaterade protester i Frankrike. År 2010, trots en mängd olika protester,...