Ökande spänningar på Balkan

Ökande spänningar på Balkan

De bilaterala spänningarna mellan Serbien och Kosovo ökade till följd av en rad protester från etniska serber i norra Kosovo. Spänningarna kunde ha öppnat en ny front och återuppväckt konflikten på Balkan. De etniska serberna blockerade vägarna med...