Haiti - på gränsen

Haiti - på gränsen

Den 15 maj 2023 bad FN:s generalsekreterare António Guterres det internationella samfundet att ingripa och varnade för att Haitis tragiska situation äventyrar säkerheten i Karibien och andra länder.Guterres uppmanade det internationella samfundet att ingripa och...
Pensionsprotesterna 2023 i Frankrike

Pensionsprotesterna 2023 i Frankrike

Frankrike är inte främmande för oroligheter och strejker på grund av pensionsreformer. Det franska pensionssystemet bygger på ett fördelningssystem. Tidigare har det förekommit flera pensionsrelaterade protester i Frankrike. År 2010, trots en mängd olika protester,...
Ökande spänningar på Balkan

Ökande spänningar på Balkan

De bilaterala spänningarna mellan Serbien och Kosovo ökade till följd av en rad protester från etniska serber i norra Kosovo. Spänningarna kunde ha öppnat en ny front och återuppväckt konflikten på Balkan. De etniska serberna blockerade vägarna med...